• Apr 23 Sat 2011 18:43
  • 比賽

欸~
100公尺好不容易進決賽

琳☆~ 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

畢旅超好玩ㄉ

我們第一天去自科館

琳☆~ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

                        颱風真可怕!!一個小小的颱風就可以把這麼大的金帥大飯店給毀掉!! (以下是金帥飯店)

                                       在金帥倒塌時不知道裡面受困了多少人  更別說是想找家人了   

琳☆~ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()